جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی قصد دارد برای اولین بار در ایران جشنواره کسب و کار در محلات محروم (با نام جشنواره گل یخ) را برگزار نماید. هدف اصلی جمعیت از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری ایده‌های خلاقانه‌ایست که در آینده بتواند با پیاده‌سازی آنها در مناطق محروم و معضل‌خیز باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق گردد.